Термопомпени Бойлери

Ние в www.SolarBG.net заместваме конвенционалните електрически нагреватели за големи водосъдържатели с модерни инверторни термопомпи въздух вода. Така веднага спестяваме между 300% и 400% от сметките на клиентите ни. Тези системи са приети с наименованието термопомпени бойлери и проточни термопомпени бойлери. Системите с термопомпен бойлер са най-новото поколение уреди за битова гореща вода. Те предлагат между 300% и 400% по-висока ефективност от стандартните бойлери с ел.нагревател. Работата на един термопомпен бойлер е целогодишна и поддръжката - нулева. За разликите между двете термопомпени системи за топла вода може да прочетете тук.

Термопомпи, Термопомпен Бойлер, Термопомпи Въздух ВодаВъзприети са два основни начина за осигуряването на топла вода с ел. нагреватели:

Първият начин се практикува от познатият на всички ни стандартен обемен бойлер, при който с елекрически нагревател, който има малка мощност се постига затопляне на обемния бойлер. Затоплянето на водата се постига за дълго време, а консумацията на топла вода може да бъде и в рамките на 10-20мин. 

При този метод се използва слаба термопомпа в комбинация с голям обемен бойлер. Средствата за първоначална инвестиция са малки за термопомпата и по-големи за водосъдържателя.

Вторият начин е с т.нар. проточен бойлер, при който с много мощен нагревател необходимата топла вода се набавя в реално време т.е. когато има потребител, който има нужда от топла вода, се включва много мощен електрически нагревател, който загрява водата за ползване, малко преди да стигне до потребителя.

Предимството на вторият метод пред първият са 30% икономия на ел.енергия, която иначе се губи от загубите в обемния бойлер. Другото предимство е липсата на обемен бойлер, което спестява пари и пространство.

При този метод вместо да се вложат средствата за първоначална инвестиция в скъпи обемни бойлери, те се влагат в мощни термопомпи, съобразени с изчисленото максимално моментно потребление на обекта и по този начин се постигат освен 300-400% икономия от работата на инверторната термопомпа и допълнителни 30% от крайната сметка, заради липсата на загуби от обемния бойлер за поддържане на високата температура на водата в него.

Двата метода имат своите предимства и недостатъци. Според наличната ситуация в различните обекти може да бъде подходено различно за постигането на максимален ефект.

В практиката сме установили, че първият вариант е подходящ за обекти със слабо потребление(къщи, апартаменти), а втория за обекти с голямо потребление(фитнес зали, басейни, хотели, ресторанти, кооперации, обществени перални и др.) на топла вода.